Analysguiden sätter motiverat värde för Combigene till 2,10 kronor efter nyemissionen

sep 11, 2018

Life science-bolaget Combigene ska finansiera den återstående prekliniska utvecklingen av epilepsiprojektet CG01 genom en företrädesemission kombinerat med ett stort EU-stöd. Finansieringsbeskeden kombinerat med positiva studieresultat och en låg emissionskurs på 90 öre per aktie talar för att teckna i nyemissionen.
Det skriver Aktiespararnas Analysguiden i en uppdragsanalys gjord av Jarl Securities daterad den 7 september.

Till analysen >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook