Analysguiden justerar riktkursen för CombiGene till 21 kr

sep 7, 2021

Så här skriver Thomas Nilsson i sin senaste analys av CombiGene:
Då bolagets epilepsiprojekt CG01 går in i fas 1/2-studier 2022 har vi nyligen höjt sannolikheten för lansering till 15%. I och med att bolaget nu går in i en mer intensiv utvecklingsfas har vi justerat våra kostnadsestimat för 2021 och 2022. Vi justerar vår riktkurs till 21 kr efter den omvända split bolaget genomfört som minskat antalet utestående aktier till 19,8 miljoner. Vår tidigare riktkurs 1,5 kr var baserad på 229,3 miljoner utestående aktier.

Läs hela analysen här >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook