Analys av CombiGene

mar 31, 2020

Analysguiden publicerar idag en uppdragsanalys av CombiGene. I sin sammanfattning skriver Analysguiden bland annat följande: ”Till följd den pågående företrädesemissionen justerar vi det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot till SEK 1,3 per aktie (tidigare SEK 1,8). Ett mer gynnsamt investerarsentiment för genterapisektorn, en breddad produktportfölj, samt det faktum att CG01 närmar sig kliniska studier är alla faktorer som kan bidra till att lyfta fram värden.”

Analysguiden listar tre anledningar att investera i CombiGene:
• Unik exponering mot paradigmskiftet genterapi
• Epilepsimarknaden ger stor försäljningspotential
• Breddad projektportfölj

Läs hela analysen här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/article/733949

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook