Affärsutveckling står alltid i centrum för CombiGene

jan 23, 2020

Detta är en artikel  ur GeneVägen nummer fyra 2019.
Läs hela GeneVägen här  >>

I centrum för CombiGenes verksamhet står självfallet bolagets två projekt, CG01 som utvecklas för att behandla läkemedelsresistent fokal epilepsi och det under hösten inlicensierade lipodystrofiprojektet. Utöver arbetet med projekten bedriver CombiGene också ett kontinuerligt affärsutvecklingsarbete för att bygga och upprätthålla relationer med de Big Pharma-bolag som i framtiden kan vara lämpliga partners för att ta CombiGenes projekt vidare genom avslutande kliniska studier och kommersialisering.

Genevägen får en kort pratstund med vd Jan Nilsson för att prata affärsutveckling.

Går det att kort beskriva hur CombiGene bedriver sitt affärsutvecklingsarbete?
”Jag kan i alla fall göra ett försök”, svarar Jan. ”Att utveckla läkemedel tar lång tid och innebär alltid någon form av ekonomisk risk. Vad gäller situationen för oss på CombiGene kan man säga att ju längre vi driver våra projekt, desto högre blir deras potentiella värde. Vad gäller vårt epilepsiprojekt CG01 har vi flera tänkbara Big Pharma-partners som vi för en löpande dialog med. Vi tar kort sagt varje tillfälle i akt för att uppdatera dem om hur projektet utvecklas. Det finns ett tydligt intresse från ett antal företag, men gemensamt för dem alla är att de helst vill se resultat från studier i människa innan de är beredda att ingå partnerskap. Detta är inte på något sätt överraskande utan följer det scenario som vi hela tiden arbetat efter.” Jan gör en kort paus. ”Sedan finns ju den motsatta situationen i vår affärsutveckling, dvs där vi vill inlicensiera forskningstillgångar för att driva dem genom preklinisk fas och vidare in i tidiga studier i människa. Lipodystrofiprojektet som vi inlicensierade från Lipigon tidigare i höstas är ett exempel på detta.”

Kan vi se lite mer konkret på vilka aktiviteter som CombiGene deltagit i under året.
”Gärna det! 2019 har varit ett intensivt affärsutvecklingsår. I april deltog jag och Annika Ericsson (Senior Project Manager) på Cell & Gene Meeting on the Med i Barcelona, Spanien, där vi träffade ett antal CRO-bolag, representanter för Big Pharma och även ett antal Life Science-investerare. I april var Karin Agerman (Chief Research and Development Officer) inbjuden att tala vid den årliga svenska konferensen 4:th Annual ATMP conference i Göteborg och höll den uppskattade presentationen Turning research into clinical use – gene therapy for treatment resistant epilepsy. I maj var jag inbjuden att presentera på AstraZenecas konferens AZ Exchange och i juni var CombiGenes styrelseordförande Arne Ferstad och jag på BIO 2019 i Philadelphia, USA, där vi hade möten med potentiella partners, investerare och en amerikansk patientorganisation. Hösten avslutades med att jag deltog i NLS dagarna 10-12 september i Malmö med flera intressanta möten med investerare och Big Pharma-bolag. I november var jag också på BioEurope i Hamburg med ytterligare möten med investerare och Big Pharma-bolag.”

Precis som Jan avslutade denna långa redogörelse tittar Karin Agerman och Annika Ericsson in i rummet.
”Glöm inte att jag hade en presentation om CombiGene på Biotech-Hanse Forum 2019 13:e juni i Stockholm”, säger Annika. ”Och att Annika och jag var på den årliga konferensen European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT) i Barcelona i oktober”, lägger Karin till.

Det låter som ett intensivt år!
”På många sätt har det varit det, men det är också så det ser ut. På CombiGene tar vi varje tillfälle att träffa bolag som är intressanta för oss och som vi ser som möjliga partners längre fram. Att få till en utlicensieringsaffär är något som tar lång tid och kräver kontinuerlig kommunikation. Samtidigt är det fantastiskt stimulerande och allt roligare ju längre vi kommer med våra projekt.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook