8-10 December, 2nd Gene Therapy for Neurological Disorders 2020

okt 25, 2020

Gene Therapy for Neurological Disorders handlar om den senaste utvecklingen av genterapi för behandling av sjukdomar inom det centrala nervsystemet. För CombiGene är det självfallet viktigt att följa framstegen inom detta område. Under konferensen kommer företag som redan idag administrerar genterapier direkt till det centrala nervsystemet finnas på plats för att berätta om sina erfarenheter.

2nd Gene Therapy for Neurological Disorders 2020 >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook