30 april, CombiGenes Karin Agerman är en av moderatorerna på ATMP world tour

apr 15, 2021

Fredagen den 30 april kommer CombiGenes Chief Research & Development Officer Karin Agerman att moderera en diskussion om tillverkning av genterapier för prekliniska och kliniska studier vid ATMP world tour. Talare vid sessionen är Seppo Yla-Herttuala, Kuopio universitet, Finland. Du kan delta i konferensen här:
https://atmpsweden.se/atmpconference/atmp-world-tour-2021/program/

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook