20 oktober, Karin Agerman presenterar på ATMP Swedens webinar “Manufacturing of Gene Therapy Products in Sweden

okt 14, 2020

CombiGenes Chief Research and Development Officer Karin Agerman presenterar på ATMP Swedens webinar “Manufacturing of Gene Therapy Products in Sweden”
Den 20 oktober 2020 ger Karin Agerman sin syn på produktion av genterapier i Sverige under rubriken A small company’s perspective on manufacture of in vivo gene therapy in Sweden for clinical trial.

https://atmpsweden.se/events/manufacturing-of-gene-therapy-products-a-swedish-perspective/

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook