19 oktober, CombiGene bjuder in analytiker och aktieägare till bolagets presentation på Aktiespararnas digitala event

okt 15, 2020

VD Jan Nilsson och Karin Agerman presenterar CombiGene på Aktiespararnas digitala event i Stockholm 19 oktober
Missa inte detta tillfälle att få en samlad presentation av CombiGenes senaste framsteg inom epilepsiprojektet CG01 och de fantastiska möjligheter som detta projekt rymmer.

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-digitalt-19-oktober-2020

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook