10-11 Februari Swiss Nordic Bio 2021

okt 24, 2020

Swiss Nordic Bio is a high-level partnering and investor conference aimed at connecting healthcare innovations, investor and industry.
  • The conference is the number one platform that gathers life science professionals from Switzerland and the Nordic countries under one roof.
  • The conference is organised by the Nordic countries in cooperation with Swiss partners.

Swiss Nordic Bio 2021 will be held on 10 February in digital format – the event will be live streamed and 1-to-1 meetings will be held virtually.

Hemsida >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook