Rapport från Swiss Nordic Bio 10-11 februari

feb 16, 2021

I förra vecka deltog jag i partneringkonferensen SwissBio. Som allting annat i dessa corona-tider var mötet helt digitalt. Över 300 deltagare, varav mer än 110 var investerare, hade parkerat sig vid sina skärmar och under en och en halv dag hade jag 15 Teams-möten med investerare från Frankrike, Tyskland, Schweiz, Monaco, Polen och Sverige. Intresset för CombiGene är fortsatt stort och SwissBio var ett utmärkt tillfälle att både etablera nya kontakter och underhålla relationen med de investerare som vi har haft kontakt med sedan tidigare.

Jan Nilsson,
Vd på CombiGene

 

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook