Gunilla Lundmark ny styrelseledamot i CombiGene

maj 26, 2021

Vid CombiGenes årsstämma valdes Gunilla Lundmark in som ny ledamot i bolagets styrelse. Gunilla är en entreprenör ut i fingerspetsarna och har 25 års erfarenhet från ledande positioner inom life science-industrin. Gunillas framgångsrika entreprenörskap manifesterades 2014 i utmärkelsen ”2014 BioTech Builder prize”. Gunilla är sedan 2018 VD på Uppsala universitet Invest AB och har tidigare innehaft en rad ledande positioner på bolag som Pharmanest AB och Q-Med AB.

”Gunillas långa erfarenhet från life science-industrin och hennes uttalade entreprenörsförmågor kommer att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen av CombiGene”, säger CombiGenes styrelseordförande Bert Junno i en kommentar.

”Jag ser mycket framemot att vara en del av CombiGenes styrelse. Jag är imponerad över bolagets arbete så här långt. CombiGene har en mycket spännande och lovande tid framför sig, inte minst i epilepsiprojektet som närmar sig den första studien i människa”, säger Gunilla Lundmark.

PRESSMEDDELANDE

 

 

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook