Ett stort tack till CombiGenes aktieägare! Ni har gjort CombiGenes fantastiska resa möjlig!

okt 27, 2021

Att läkemedelsutveckling tar lång tid, kräver stora finansiella resurser och rymmer ett stort mått av osäkerhet är ingen hemlighet. Sedan börsnoteringen av CombiGene 2015 har bolaget genomfört ett antal nyemissioner varav de flesta varit företrädesemissioner. Att nyemissionerna varit relativt frekventa är helt naturligt. Såväl bolaget som dess aktieägare har ett intresse av att se att projekten utvecklas positivt och i den takt man kan förvänta sig innan man går vidare och satsar ytterligare resurser. CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har ur detta perspektiv utvecklats fantastiskt bra. Definierade milstolpar har uppnåtts enligt plan, vilket steg för steg gjort projektet allt attraktivare. Det slutgiltiga beviset på detta är avtalet med Spark Therapeutics.

CombiGenes ledning och styrelse vill därför rikta ett stort och varmt tack till bolagets aktieägare. Det är ni som gjort utvecklingen av CG01 möjlig. Avtalet med Spark Therapeutics är en fantastisk milstolpe i CombiGenes historia – efter att en kort stund glatts över denna fantastiska framgång kavlar vi nu upp ärmarna och återgår till arbetet. CombiGenes resa har bara börjat och vi kommer att göra allt för att den ska fortsätta att vara framgångsrik.

Vad betyder avtalet med Spark Therapeutics ur ett patientperspektiv?

Avtalet med Spark är mycket positivt för den fortsatta utvecklingen av CombiGenes epilepsiprojekt CG01. CombiGene har nu en stark och kompetent partner som har resurser, kunnande, organisation och erfarenhet att ta CG01 hela vägen genom klinisk utveckling och vidare till den globala marknaden.

För patienter med fokal, läkemedelsresistent epilepsi är detta naturligtvis goda nyheter. Samtidigt måste man vara medveten om att mycket arbete återstår. CG01 har genomgått en rad prekliniska studier med olika syften och de viktiga prekliniska studierna inom toxikologi och biodistribution har precis påbörjats. Därefter vidtar det kliniska programmet, dvs studier i människa, som syftar till att säkerställa att CG01 är både säkert att använda och att behandlingen har avsedd effekt. Det finns inga garantier att CG01 kommer att ta sig igenom hela det mycket omfattande kliniska programmet, men avtalet med Spark är ett stort och mycket betydande steg framåt.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282