CombiGene uppmärksammar världsepilepsidagen

feb 7, 2021

Den andra måndagen i februari varje år genomförs Världsepilepsidagen eller International Epilepsy Day. Det finns 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi varav 81 000 i Sverige. Syftet med världsepilepsidagen är att alla världens epilepsiförbund gemensamt uppmärksammar sjukdomen och dess konsekvenser. Dagen omfattar också samordnade informations- och utbildningsinsatser för att världen över stärka insatserna för personer med epilepsi.

Världsepilepsidagen är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektiv representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och medicinsk profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO och med IBE:s konsultativa status i FN:s ECOSOC, är International Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.

Mer information finns på: https://internationalepilepsyday.org/

Källa Svenska Epilepsiförbundet: https://bit.ly/3rtQgzl 

CombiGenes Karin Agerman talar om genterapins möjligheterna på Svenska Epilepsiförbundets webinarium den 8 februari
CombiGene är ett svenskt genterapibolag som utvecklar en genterapeutisk behandling av epilepsi. Detta utvecklingsprojekt befinner sig i sen preklinisk fas med den första studien i människa planerad till 2022. Karin Agerman, CombiGenes Chief Research & Development Officer har bjudits in för att tala under rubriken Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?

Information om Svenska Epilepsiförbundets webinarium
Länk till Webinar: https://bit.ly/3oRtcJ0 

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook