Analysguiden justerar riktkursen för CombiGene till 21 kr

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Så här skriver Thomas Nilsson i sin senaste analys av CombiGene:Då bolagets epilepsiprojekt CG01 går in i fas 1/2-studier 2022 har vi nyligen höjt sannolikheten för lansering till 15%. I och med att bolaget...

läs mer

Delårsrapport januari – juni 2021

Finansiella rapporter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013 Delårsrapport januari-juni 2021 >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv...

läs mer

Biostock 10 augusti: CombiGenes vd om sommarens nyheter

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 "Genterapibolaget CombiGene avslutade juli månad med två betydelsefulla nyheter. Dels har bolaget påbörjat GMP-produktion av läkemedelskandidaten CG01 inför de första kliniska studierna som...

läs mer

Genterapikandidaten CG01 får patent i USA och i Ryssland

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 CombiGenes genterapikandidat CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi har erhållit patentskydd i USA, världens största läkemedelsmarknad, samt i Ryssland. Första...

läs mer

Artikel i BioStock: CombiGene meddelar flera milstolpar för CG01

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Lundabaserade genterapibolaget CombiGene fortsätter oförtrutet att avancera sitt huvudprojekt CG01 inför kommande fas I-studier som är planerade att inledas under nästa år. Bolaget står nu redo för...

läs mer

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i CombiGene

Regulatoriska nyheter 2020 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 8 juni. Genom sammanläggningen ska tjugo (20) befintliga aktier läggas...

läs mer

EU fortsätter att satsa på CombiGene

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Detta är en artikel ur GeneVägen nummer 2 2021.Läs hela GeneVägen här >> CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har sedan tidigare beviljats anslag om 3,36 MEUR av EU-programmet Horizon 2020. Nu väljer EU att...

läs mer

Första studien i människa inom räckhåll

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Detta är en artikel ur GeneVägen nummer 2 2021.Läs hela GeneVägen här >> Det har hänt mycket på CombiGene under de första månaderna av 2021 och när Genevägen får tillfälle att prata med vd Jan Nilsson...

läs mer

Gunilla Lundmark ny styrelseledamot i CombiGene

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Vid CombiGenes årsstämma valdes Gunilla Lundmark in som ny ledamot i bolagets styrelse. Gunilla är en entreprenör ut i fingerspetsarna och har 25 års erfarenhet från ledande positioner inom life...

läs mer

Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB den 25 maj 2021

Regulatoriska nyheter 2020 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) avhöll den 25 maj 2021 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att...

läs mer

Genevägen #2 2021

Genevägen 2021 2021   2020   2019   2018   2017 Läs nyhetsbrevet på svenska via länken nedan.Till Genevägen >> CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No...

läs mer

Delårsrapport januari – mars 2021

Finansiella rapporter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013 Delårsrapport januari – mars 2021>> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv...

läs mer

CombiGene Årsredovisning 2020

Finansiella rapporter 2020 2021   2020   2019   2018   2017 Combigene Årsredovisning 2020 >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier....

läs mer

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 10.00 i Gamla Styrelserummet (våning fem), Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund. Rösträttsregistreringen...

läs mer

Artikel i BioStock: CombiGene tog in 75Mkr i företrädesemission

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Under veckan meddelade CombiGene utfallet i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 8 mars 2021 baserat på bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2020. CombiGene kommer att erhålla intäkter...

läs mer

CombiGene offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatoriska nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...

läs mer

CombiGene uppmärksammar idag Världslipodystrofidagen

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 För närvarande finns det inget botemedel mot lipodystrofi och endast de sekundära komplikationerna kan behandlas. Lipodystrofi är en sällsynt och mycket allvarlig sjukdom. CombiGene fortsätter sitt arbete i...

läs mer

Läs Analysguidens senaste analys av CombiGene!

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Så här skriver Thomas Nilsson i sin senaste analys av CombiGene:”CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Genterapi har under senare år haft en snabb...

läs mer

CombiGene på Aktiedagen samt artiklar i DI och Analysguiden

Intervjuer och presentationer 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Se och lyssna på när Jan Nilsson presenterar CombiGene på Aktiedagen.https://www.youtube.com/watch?v=7IW7yZVAzIY Läs Analysguidens sammanfattning av presentationen...

läs mer

Läs om CombiGenes senaste framsteg och rekrytering i Biostock

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 CombiGene avancerar i preklinik och nyrekryterarTill artikel i BioStock >> CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme...

läs mer

CombiGene rustar för klinik, artikel i BioStock 23 februari

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 CombiGene rustar för klinik, artikel i BioStock 23 februari >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv...

läs mer

Genevägen #1 2021

Genevägen 2021 2021   2020   2019   2018   2017 Läs nyhetsbrevet på svenska via länken nedan.Till Genevägen >> CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No...

läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Finansiella rapporter 2020 2021   2020   2019   2018   2017 Perioden oktober - december 2020• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.• Övriga rörelseintäkter: 3 171 (3 908) TSEK.• Resultat efter finansiella poster: -10 964 (-9 037) TSEK.• Resultat per aktie: -0,05 (-0,14) SEK....

läs mer

Rapport från Swiss Nordic Bio 10-11 februari

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 I förra vecka deltog jag i partneringkonferensen SwissBio. Som allting annat i dessa corona-tider var mötet helt digitalt. Över 300 deltagare, varav mer än 110 var investerare, hade parkerat sig vid sina...

läs mer

CombiGene uppmärksammar världsepilepsidagen

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Den andra måndagen i februari varje år genomförs Världsepilepsidagen eller International Epilepsy Day. Det finns 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi varav 81 000 i Sverige. Syftet med...

läs mer

CombiGene headhuntar igen

Nyheter 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Med erfarenhet från både Medical Affairs på MERCK och tidig läkemedelsutveckling på Karo Bio, samt en gedigen forskarbakgrund med doktorsavhandling vid Karolinska institutet och postdoc-forskning vid Mount...

läs mer

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook