Lipodystrofiprojektet CGT2 – Milstolpar

2019

  • Inlicensiering av projektet från Lipigon.

2020

  • Design av expressionsplasmider som är ett utgångsmaterial för de genterapeutiska vektorer CombiGene avser att utveckla för behandling av partiell lipodystrofi
  • In vitro studier (tester på leverceller) uppvisar korrekt proteinuttryck
  • Prioritetsgrundande patentansökan inlämnad till Storbritanniens patentverk.
  • Första in vivo-studie startas för att mäta nivån på  proteinuttrycket från de olika läkemedelskandidaterna samt i vilka organ det uttrycks.

2021

  • Lipodystrofiprojekt får 882 500 EUR i utvecklingsanslag från EU:s Eurostars-program.

CombiGene s project CGT2 is supported by the Eurostars Programme.Project ID: 114714

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook