Notice of Extraordinary General Meeting of shareholders

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr. 556403-3818, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 januari 2017.
Kallelse till Bolagsstämma>>
Revisorns yttrande >>
Styrelsens redogörelse >>
Fullmaktsformulär >>

 

Combigene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund, Visiting adress: Scheelevägen 2, Lund, Sweden

<a href=”https://www.linkedin.com/company/10149155/” target=”blank”><i class=”fa fa-linkedin fa-3x” aria-hidden=”true”></i><!– –>   <!– –><a href=”https://twitter.com/CombiGene” target=”blank”><i class=”fa fa-twitter fa-3x” aria-hidden=”true”></i><!– –>

Share