FDA approves a gene therapy product from Novartis for the treatment of acute lymphoblastic leukemia

Detta den första genterapiprodukten med godkännande för den amerikanska marknaden och därmed en historisk milstolpe för genterapin i stort

Läs mer >>

Share