Disclosure notice

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i  CombiGene AB har Lars Thunbergs ägarandel i CombiGene minskat till under 20 procent.
Läs mer >>

Share