Clarification of the licensing agreement between CombiGene AB and Panion Animal Health AB

Licensavtalet mellan CombiGene AB och Panion Animal Health AB har, efter synpunkter från AktieTorget och efterföljande diskussioner mellan de två bolagen, förtydligats avseende skrivningar kring rätten för återtagande av licensen från CombiGenes sida samt ersättningsnivåer till Panion vid ett eventuellt återtagande.
När det nya avtalet nu är klart är det Panions ambition att skyndsamt slutföra noteringsprocessen och meddela datum för handelsstart på AktieTorget så snart som möjligt.
Ladda ner >>

Share