Marknaden för CombiGenes lipodystrofiprojekt

Partiell lipodystrofi är en mycket ovanlig sjukdom. Beräkningar visar att det finns cirka 2 000 patienter i USA och Europa. CombiGene gör därför bedömningen att det finns goda utsikter att erhålla särläkemedelsstatus för lipodystrofiprojektets läkemedelskandidat. Om läkemedelskandidaten får särläkemedelsstatus innebär det flera betydande fördelar för CombiGene i form av regulatorisk assistans, skattelättnader, statliga anslag, reducerade avgifter och längre marknadsexklusivitet. Givet de fördelar en särläkemedelsklassificering skulle innebära kan CombiGene potentiellt komma att utveckla detta projekt hela vägen till marknad i egen regi.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook