Marknaden för genterapi

Kommersiellt befinner sig genterapin i startgroparna. Det finns ett fåtal godkända genterapiprodukter, men flera nya läkemedel förväntas bli godkända av relevanta myndigheter inom de närmaste åren. Parallellt med forskning och utveckling pågår ett intensivt arbete för att lösa frågor relaterade till ersättningssystem och regelverk.

Stort antal kliniska studier och betydande investeringar

Tilltron till genterapi är på en mycket hög nivå, vilket bland annat demonstreras av det stora antalet kliniska studier som pågår världen över. Det bedrivs för närvarande 366 kliniska studier inom genterapiområdet fördelat på 117 fas I-studier, 219 fas II-studier och 30 fas III-studier (Alliance for Regenerative Medicine, Q2 report 2019). Tilltron till genterapin visas också av de massiva finansiella satsningar som görs inom området. Bara under 2018 uppgick investeringar i genterapirelaterad forskning och utveckling till motsvarande 9,7 miljarder USD (Alliance for Regenerative Medicine, Q4 report 2018). Tyngdpunkten för studierna ligger inom onkologiområdet, men även hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet är vanligt förekommande.

Historiskt genombrott i USA

Den 30 augusti 2017 godkände FDA (det amerikanska läkemedelsverket) den första genterapin för den amerikanska marknaden. Den godkända terapin, Kymriah från läkemedelsbolaget Novartis, är utvecklad för behandling av vissa pediatriska patienter och ungdomar med en form av terapiresistent akut lymfatisk leukemi. Genom godkännandet visar FDA sitt förtroende för säkerheten och behandlingseffektiviteten i en genterapiprodukt och flera andra genterapier förväntas bli godkända i såväl USA som Europa under de närmaste åren.

Stort intresse från Big Pharma

Under de senaste åren har intresset för genterapi ökat markant hos de stora läkemedelsbolagen. Enbart under första kvartalet 2019 genomfördes mer än tio förvärv eller inlicensieringsaffärer mellan genterapibolag och Big Pharma. Som exempel kan nämnas Roches förvärv av Spark Therapeutics som utvecklar en genterapeutisk behandling av blödarsjuka. Förvärvspriset uppgick till 4,3 miljarder USD, vilket kan jämföras med Spark Therapeutics börsvärde som vid tidpunkten uppgick till cirka 2 miljarder USD.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook