This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Marknaden för CombiGenes epilepsiprojekt

Upp mot en procent av alla människor lider av epilepsi som kan orsakas av exempelvis en hjärnskada eller kan ha genetiskt ursprung. I de flesta fall är dock orsaken inte känd. Orsaken spelar vanligtvis heller ingen roll för valet av behandling.

I USA överstiger kostnaderna för epilepsi 12,5 miljarder USD
Enbart i USA uppskattas samhällets kostnader för epilepsi överstiga 12,5 miljarder USD per år. Det finns en rad antiepileptiska läkemedel, men cirka en tredjedel av patienterna blir inte tillräckligt hjälpta av dessa läkemedel eller drabbas av allvarliga biverkningar. En del patienter kan bli hjälpta av resektiv epilepsikirurgi, ett ingrepp där den del av hjärnan som orsakar anfallen tas bort, men för majoriteten av läkemedelsresistenta patienter är en säker och effektiv behandling ännu inte tillgänglig.

Målgrupp
CombiGenes terapi vänder sig mot de som inte kan hjälpas idag.
Storleken på denna grupp kan vara upp till 0,2-0,3 procent av befolkningen, vilket motsvarar cirka 2,5 miljoner människor enbart i USA och Europa. I denna grupp av läkemedelsresistenta patienter finns det en mindre grupp med fokal epilepsi som är en lämplig grupp för resektiv kirurgi. Det är dessa patienter som CombiGenes metod initialt riktar sig mot.

1. Bell GS and Sander JW (2001). The epidemiology of epilepsy: The size of the problem. Seizure, 10:306-314.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714408

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC321224/