Ledande befattningshavare

CombiGenes ledande befattningshavare utgörs av Bolagets VD Jan Nilsson, Bolagets Chief Research and Development Officer Karin Agerman samt Louise Aspenberg, Chief Financial Officer. Nedan förtecknas de ledande befattningshavarna med uppgift om födelseår, när de tillträdde sina befattningar, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag i vilka personerna är verksamma samt aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Jan Nilsson, CEO

VD sedan 2016. (född 1949)
Utbildning och erfarenhet: Jan Nilsson har en Fil Mag. examen från Göteborgs universitet och en MBA examen från Uppsala universitet. Jan utsågs till verkställande direktör i CombiGene den 1 oktober 2016. Jan har lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Han har även varit verksam inom flera olika områden inom läkemedelsindustrin såsom läkemedelsutveckling, lansering, försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både offentliga och privata företag.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i CanImGuide Therapeutics AB, CarryGenes Therapeutics AB, Urbicum Ledningskonsult AB och Immodulate Pharma AB

Tidigare uppdrag: VD i NeuroVive Pharmaceutical AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Urbicum Ledningskonsult AB.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget: 55 000 aktier.

Karin Agerman, Chief Research and Development Officer

Chief Research and Development Officer sedan 2018. (född 1973)
Utbildning och erfarenhet: Karin Agerman har en PhD från Karolinska Institutet inom molekylär neurobiologi och har mer än femton års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin samt start-up arenan i Sverige. Hon har bland annat arbetat på AstraZeneca, Merck och Uppsala BIO, och har verkat i en rad ledande befattningar. Områdena hon verkat inom omfattar preklinisk utveckling, marknadsföring och finansiering. Hennes kontaktnät är brett inom såväl industri och akademi som inom den svenska myndighetssfären.
Inga pågående uppdrag.
Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Louise Aspenberg, Chief Financial Officer

Chief Financial Officer sedan 2020. (född 1976)
Utbildning och erfarenhet: Louise Aspenberg har gått det internationella ekonomiprogrammet vid Örebro Universitet. Louise är en erfaren ekonom med bred erfarenhet från finansiella och ekonomiska arbetsuppgifter. Louise har bland annat arbetat på Relation & Brand som under åren 2006-2013 var listat på Aktietorget (nuvarande Spotlight Stock Market). Louise har en gedigen kunskap inom koncernredovisning och ekonomisk rapportering för publika bolag.

Inga pågående uppdrag.
Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Övriga medarbetare

Annika Ericsson, Preclinical Project Manager

Senior Project Manager sedan 2018. (född 1974)
Utbildning och erfarenhet: Annika Ericsson har en PhD från Karolinska Institutet inom medicinsk biokemi med en avhandling inom enzym- och genterapi för akut intermittent porfyri. Hon har post-doktoral erfarenhet från Mount Sinai School of Medicine i New York och 14 års erfarenhet från bioteknik branschen efter att ha arbetat på Zymenex A/S och Chiesi. Där har hon arbetat laborativt med utveckling och uppskalning av produktionsprocessen för proteinläkemedel samt varit projektledare för prekliniska studier inom olika lysosomal sjukdomar. Annika har stor vana vid att planera, organisera och styra forskningsprojekt.

Martin Linhult, Project Manager CMC

Project Manager CMC sedan 2020. (född 1972)
Utbildning och erfarenhet: Martin Linhult har doktorerat inom molekylärbiologi vid KTH i Stockholm (1998-2003) och har en Master of Chemical Engineering från samma lärosäte. Därutöver har Martin en gedigen erfarenhet från ett antal seniora positioner inom svensk läkemedelsindustri och är van vid att interagera med regulatoriska myndigheter på internationell nivå, bland annat FDA och EMA. Martin har arbetat inom alla delar av produktionen av biologiska läkemedel och var ansvarig för att bygga upp produktionsenheten på Octapharma.

Pernilla Fagergren, Clinical Project Manager

Clinical Project Manager sedan 2021. (född 1970)
Utbildning och erfarenhet:
Pernilla Fagergren har en bred erfarenhet från akademi och industri. Hon har doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm och har bedrivit forskning vid Mount Sinai School of Medicine i New York, USA. Pernilla kommer närmast från Merck AB där hon arbetat som medicinsk rådgivare och manager inom neurologi. Hon arbetade dessförinnan som forskare med tidiga läkemedelsprojekt på Karo Bio AB. Hennes expertis omfattar centrala områden som läkemedelsutveckling, projektledning och neurofarmakologi. Pernilla har i sin yrkeskarriär, genomgående samarbetat med läkare och ledande medicinska opinionsbildare både nationellt och internationellt.

Esbjörn Melin, PhD, Industriell post doc

Industriell post doc sedan 2021. (född 1987)
Utbildning och erfarenhet: Esbjörn Melin har doktorerat inom området genterapeutisk behandling av epilepsi vid Lunds universitet (2014-2020) och har en civilingenjörsexamen i teknisk nanovetenskap. Som doktorand arbetade Esbjörn i nära samarbete med professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare.

Daniela Morath, Corporate Administration

Corporate Administration sedan 2018. (född 1980)
Utbildning och erfarenhet: Daniela Morath har läst ett specialutformat naturtekniskt program och har en yrkeshögskoleexamen som 3D-printing specialist. Hon har flera års erfarenhet av administrativa uppgifter inom olika branscher och har även arbetat ett par år med ekonomi och lönehantering. Daniela har arbetat både hos större företag inom industrisektorn och mindre bolag som arbetat med service vilket gör att hon har erfarenhet av olika administrativa processer.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook