Kontakt

Jan Nilsson

Verkställande Direktör

jan.nilsson@combigene.com
Tel: 046-275 60 00

CombiGene AB
Agavägen 52A
SE-181 55 Lidingö

Karin Agerman, PhD

Chief Research and Development Officer

karin.agerman@combigene.com
Tel: 046-275 60 00

CombiGene AB
Agavägen 52A
SE-181 55 Lidingö

Jan Nilsson

Verkställande Direktör

jan.nilsson@combigene.com
Tel: 046-275 60 00
Medicon Village
SE-223 81 Lund
Besöksadress: Scheelevägen 2

Karin Agerman, PhD

Chief Research and Development Officer

karin.agerman@combigene.com
Tel: 046-275 60 00
Medicon Village
SE-223 81 Lund
Besöksadress: Scheelevägen 2

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook