10-12 December, Gene Therapy for Neurological Disorder, Boston

Den 10-12 december arrangeras den vetenskapliga konferensen Gene Therapy for Neurological Disorder (https://gtxn-summit.com/) i Boston. CombiGene kommer självfallet att närvara vid denna viktiga konferens och har dessutom blivit inbjudna att presentera en vetenskaplig poster på företagets epilepsiprojekt CG01 – ett tydligt tecken på att CombiGenes vetenskap och verksamhet börjar göra internationella avtryck.

gtxn-summit.com/

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook