Video presentations

Se vd Jan Nilssons presentation från Aktiedagen i Göteborg (ONLY IN SWEDISH)

CombiGenes vd Jan Nilssons presentation på Stora Aktiedagen Stockholm 30 november (ONLY IN SWEDISH)

Jan Nilsson presenterade CombiGene på Vator Securities Healthcare Innovation Summit den 7 oktober

CombiGene på Aktiedagen samt artiklar i DI och Analysguiden