CombiGenes historia i korthet

På 90-talet togs de första stegen

CombiGenes rötter sträcker sig tillbaka till 90-talet då företagets vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia och docent David Woldbye visade att neuropeptiden Y (NPY) hämmar epileptiska anfall hos djur och att denna positiva effekt kan förstärkas ytterligare av NPY-receptorn Y2.

Den stora utmaningen vid denna tid var att det inte fanns något bra sätt att omvandla denna kunskap till en verksam behandling eftersom det saknades möjligheter att administrera den tänkta behandlingen till människa.

Början av 2000-talet

En avgörande upptäckt

Upptäckten att ofarligt, icke-patogent virus vars eget DNA till stora delar avlägsnats och ersatts med funktionella DNA-sekvenser (så kallade AAV-vektorer) kan användas för att ”transportera” genterapeutiska läkemedel öppnade i ett slag helt nya möjligheter för professor Kokaia och docent Woldbye.

I april 2006 bildade entreprenören och finansiären Lars Thunberg tillsammans Merab Kokaia och David Woldbye bolaget CombiGene AB för att skapa en plattform för vidareutveckling och kommersialisering av de vetenskapliga upptäckterna.

2015 till 2018

CombiGene som publikt bolag

25 maj 2015 noterades CombiGene som publikt bolag på SPOTLIGHT Stock Market (dåvarande AktieTorget). Noteringen tillförde företaget 12,5 MSEK i forskningskapital och den stärkta finansiella ställningen gjorde det möjligt för CombiGene att under 2016 testa fram den slutgiltiga läkemedelskandidaten som fick namnet CG01.

Under 2017 och 2018 genomförde CombiGene flera prekliniska studier med CG01. Samtliga studier bekräftade de anti-epileptiska effekterna hos CG01 och under 2018 påbörjade CombiGene de omfattande förberedelserna för kliniska studier, dvs studier i människa.

Sedan börsnotering har CombiGene tillförts drygt 48 MSEK i forsknings- och utvecklingskapital. Under 2018 tilldelades CombiGene också 3,36 MEUR av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) för fortsatt utveckling av CG01.

Nutid och framtid

The gene therapy explorer

Under utvecklingen av CG01 har CombiGene byggt upp en kunskap om genterapi och ett nätverk som är unikt bland nordiska företag. Kunskapen omfattar områden som är avgörande för en framgångsrik utveckling av genterapeutiska läkemedel, till exempel val av virusvektorer, metodutveckling för GMP-klassad produktion av genterapeutiska substanser (vilken är avsevärt mer komplicerad än produktion av traditionella läkemedel) och det regulatoriska regelverk som omger genterapin. Parallellt med detta har företaget också byggt upp ett brett internationellt kontaktnät inom den globala läkemedelsindustrin.

CombiGene bedriver för närvarande två genterapiprojekt: CG01 för behandling av fokal epilepsi och ett projekt för behandling av lipodystrofi, ett medicinskt tillstånd med förändrad fettfördelning på kroppen. Långsiktigt har CombiGene ambitionen att identifiera och utveckla ytterliga projekt inom genterapiområdet.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook