Om genterapi

Målet för genterapi är att behandla sjukdomar som orsakas av enstaka defekta gener eller att öka uttrycket av redan fungerande gener

Det unika med genterapiteknologin är att man kan ersätta defekta eller saknade gener eller – som är fallet med CombiGenes metod i CG01-projektet – öka uttrycket av redan fungerande gener.

Man känner idag till cirka 2 800 sjukdomar som orsakas av enstaka defekta gener och för majoriteten av dem saknas det adekvata behandlingsmetoder. Genterapi är därmed ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom läkemedelsindustrin tack vare sin unika möjlighet till riktad terapi och potentialen att möta stora medicinska behov.

Till skillnad från traditionell läkemedelsbehandling av kroniska sjukdomar, som kräver en kontinuerlig medicinering, har genterapi den stora fördelen att kunna uppnå en långvarig effekt genom en eller ett fåtal behandlingar. De senaste 5-10 åren har det skett stora framsteg inom genterapin och intresset från de stora läkemedelsbolagen är betydande, vilket bland annat visat sig i ett antal stora uppköp under de senaste åren. Med tanke på de fördelar som genterapin erbjuder och de många forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår världen över är det rimligt att anta att antalet godkända genterapiprodukter kommer att växa kraftigt under kommande år. Ett stort antal patienter som idag inte kan behandlas för sina sjukdomar kan därmed komma att få avsevärt bättre liv tack vare de nya terapierna.

CombiGenes läkemedelskandidat ökar uttryck av NPY och Y2 som i sin tur minskar överdriven frisättning av glutamat (vilket sker under epileptiska anfall) och minskar därmed antalet epilepsianfall.

Om genterapi

Målet för genterapi är att behandla sjukdomar som orsakas av enstaka defekta gener eller att öka uttrycket av redan fungerande gener

Det unika med genterapiteknologin är att man kan ersätta defekta eller saknade gener eller – som är fallet med CombiGenes metod i CG01-projektet – öka uttrycket av redan fungerande gener.

Man känner idag till cirka 2 800 sjukdomar som orsakas av enstaka defekta gener och för majoriteten av dem saknas det adekvata behandlingsmetoder. Genterapi är därmed ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom läkemedelsindustrin tack vare sin unika möjlighet till riktad terapi och potentialen att möta stora medicinska behov.
Till skillnad från traditionell läkemedelsbehandling av kroniska sjukdomar, som kräver en kontinuerlig medicinering, har genterapi den stora fördelen att kunna uppnå en långvarig effekt genom en eller ett fåtal behandlingar. De senaste 5-10 åren har det skett stora framsteg inom genterapin och intresset från de stora läkemedelsbolagen är betydande, vilket bland annat visat sig i ett antal stora uppköp under de senaste åren. Med tanke på de fördelar som genterapin erbjuder och de många forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår världen över är det rimligt att anta att antalet godkända genterapiprodukter kommer att växa kraftigt under kommande år. Ett stort antal patienter som idag inte kan behandlas för sina sjukdomar kan därmed komma att få avsevärt bättre liv tack vare de nya terapierna.

CombiGenes läkemedelskandidat ökar uttryck av NPY och Y2 som i sin tur minskar överdriven frisättning av glutamat (vilket sker under epileptiska anfall) och minskar därmed antalet epilepsianfall.

Om genterapi

Målet för genterapi är att behandla sjukdomar som orsakas av enstaka defekta gener eller att öka uttrycket av redan fungerande gener

Det unika med genterapiteknologin är att man kan ersätta defekta eller saknade gener eller – som är fallet med CombiGenes metod i CG01-projektet – öka uttrycket av redan fungerande gener.

Man känner idag till cirka 2 800 sjukdomar som orsakas av enstaka defekta gener och för majoriteten av dem saknas det adekvata behandlingsmetoder. Genterapi är därmed ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom läkemedelsindustrin tack vare sin unika möjlighet till riktad terapi och potentialen att möta stora medicinska behov.

Till skillnad från traditionell läkemedelsbehandling av kroniska sjukdomar, som kräver en kontinuerlig medicinering, har genterapi den stora fördelen att kunna uppnå en långvarig effekt genom en eller ett fåtal behandlingar. De senaste 5-10 åren har det skett stora framsteg inom genterapin och intresset från de stora läkemedelsbolagen är betydande, vilket bland annat visat sig i ett antal stora uppköp under de senaste åren. Med tanke på de fördelar som genterapin erbjuder och de många forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår världen över är det rimligt att anta att antalet godkända genterapiprodukter kommer att växa kraftigt under kommande år. Ett stort antal patienter som idag inte kan behandlas för sina sjukdomar kan därmed komma att få avsevärt bättre liv tack vare de nya terapierna.

CombiGenes läkemedelskandidat ökar uttryck av NPY och Y2 som i sin tur minskar överdriven frisättning av glutamat (vilket sker under epileptiska anfall) och minskar därmed antalet epilepsianfall.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook