CombiGene Årsredovisning 2020

Finansiella rapporter 2020 2021   2020   2019   2018   2017 Combigene Årsredovisning 2020 >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier....

läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Finansiella rapporter 2020 2021   2020   2019   2018   2017 Perioden oktober - december 2020• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.• Övriga rörelseintäkter: 3 171 (3 908) TSEK.• Resultat efter finansiella poster: -10 964 (-9 037) TSEK.• Resultat per aktie: -0,05 (-0,14) SEK....

läs mer

Delårsrapport januari – september 2020

Regulatoriska nyheter 2020 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Delårsrapport januari – september 2020 för CombiGene AB (publ) Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre...

läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020

Regulatoriska nyheter 2020 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Delårsrapport januari – juni 2020 för CombiGene AB (publ) >> Om CombiGene CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett...

läs mer

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook