Newly-appointed CEO accepts offer to purchase options

CombiGenes nytillträdde VD, Jan Nilsson, utnyttjar ett erbjudande att  köpa optioner inom ramen för det optionsprogram som beslutades av  Årsstämman 4 april 2016. Läs mer >> Combigene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund, Visiting adress: Scheelevägen 2,...

read more

CEO Bengt Westrin leaves the company

Bolagets VD Bengt Westrin har på egen begäran sagt upp sitt avtal med bolaget och avslutar sitt VD-uppdrag 16 oktober 2016. Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och den löpande verksamheten bedöms inte påverkas av uppsägningen. Läs mer >>...

read more

Update about subsidiary CombiGene Vet AB

En översiktsartikel med titeln Adeno-Associated Virus-Based Gene Therapy for CNS Disease publicerades 18 juli i den vetenskapliga tidskriften Human Gene Therapy. Artikeln lyfter fram adeno-associated virus (AAV) vektorer som ett överlägset val för...

read more

Candidate vector selected

CombiGene har nu valt den vektor som ska bli föremål för fortsatt karakterisering och vidareutveckling till en produkt för behandling av patienter med epilepsi. Valet av denna kandidatvektor, vilken har getts beteckningen CG01, har baserats dels på...

read more

Key personnel acquire warrants, Board member purchases shares

Nyckelpersoner i CombiGene AB har förvärvat de teckningsoptioner som erbjöds genom ett beslut av Årsstämman den 4 april. Totalt förvärvades 230 000 optioner, som var och en ger optionsinnehavarna rätt att i maj 2019 köpa aktier i CombiGene för ett pris av...

read more

Preparing distribution of subsidiary

CombiGene AB:s helägda dotterbolag CombiGene Vet AB, som enligt stämmobeslut ska delas ut till CombiGenes AB:s aktieägare, byter namn till Panion Animal Health AB och har valt Dede Willis från USA till ny styrelseledamot. Vidare vidtogs ett antal åtgärder...

read more

Notice of Annual General Meeting. CombiGene AB

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 april 2016 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare...

read more

Press release: Notice of Annual General Meeting

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 april 2016 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare...

read more

Studies completed and patent application submitted

De två första experimentella studierna på en ny uppsättning vektorer slutfördes framgångsrikt under januari, vilket banade väg för två ytterligare studier som startade 1 februari vid Lunds och Köpenhamns universitet på uppdrag av CombiGene. Den 12 februari...

read more

About CombiGene

CombiGene’s vision is to provide patients affected by severe life-altering diseases with the prospect of a better life through novel gene therapies. CombiGene’s business concept is to develop effective gene therapies for severe life-altering diseases where adequate treatment is currently lacking. Development assets are sourced from an external research network and developed to achieve clinical proof of concept. Drug candidates for common diseases will be co-developed and commercialized through strategic partnerships, while the company may manage this process on its own for drugs targeting niched patient populations.

The Company has an exclusive collaboration and licensing agreement for the CG01 project with Spark Therapeutics.

The company is public and listed on the Swedish marketplace Nasdaq First North Growth Market and the company’s Certified Advisor is FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se.

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

Linked In     Twitter      Facebook