Kapitalmarknadsdag in Stockholm with several leading life science companies in which CombiGene also participated (In swedish)

Sep 3, 2018

Onsdagen 29 augusti arrangerade Biostock en kapitalmarknadsdag i Stockholm med
flera ledande life science-bolag där också CombiGene deltog med VD Jan Nilsson och
FoU chefen Karin Agerman.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2