Arrowhead has issued valuation report on CombiGene

En värderingsrapport (“Due Diligence and Valuation Report”) om CombiGene AB (publ) presenterades igår 14 december av den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (ABID).  Rapporten omnämndes även i ett Mer...

read more

Articles about epilepsy and gene therapy

Den New York-baserade affärsutvecklingskonsulten Lacerta Bio kommer att skriva och publicera en serie artiklar om epilepsi, genterapi och närliggande ämnen. De kommer att publiceras en gång i månaden på http://lacertabio.com/home/epilepsy/,  och den första...

read more

Launching new website

CombiGenes nya hemsida lanserades idag den 9 november. Den är nu även på  engelska, och innehåller bl a länkar till videointervjuer liksom länkar till externa websites och vetenskapliga artiklar med information om t ex epilepsi och genterapi. I samband med...

read more

Gene vectors delivered

Ett antal genvektorer levererades till CombiGene den 4 november från Auckland-baserade företaget GeneDetect®. Genvektorerna blir nu föremål för en serie ex vivo- och in vivo-studier som på CombiGenes uppdrag sker på Lunds Universitet och Köpenhamns...

read more

Today the first subscription period for TO1 commences

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med note­ringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 12 oktober –  21 oktober 2015 och/eller den 8 februari – 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1...

read more

Subscription in Initial Public Offering is 493%

Den 22 april avslutades teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av units. Emissionen tecknades till cirka 61,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 493 %. CombiGene tillförs därmed cirka 11 MSEK...

read more

About CombiGene

CombiGene’s vision is to provide patients affected by severe life-altering diseases with the prospect of a better life through novel gene therapies. CombiGene’s business concept is to develop effective gene therapies for severe life-altering diseases where adequate treatment is currently lacking. Development assets are sourced from an external research network and developed to achieve clinical proof of concept. Drug candidates for common diseases will be co-developed and commercialized through strategic partnerships, while the company may manage this process on its own for drugs targeting niched patient populations. The company is public and listed on the Swedish marketplace Nasdaq First North Growth Market and the company’s Certified Advisor is FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se.

 

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook