Fyra nya värdeskapande milstolpar uppnådda i epilepsiprojektet CG01!

CombiGenes epilepsiprojekt CG01 fortsätter att visa styrka. Under våren och sommaren uppnåddes hela fyra värdeskapande milstolpar: frisläppandet av plasmider för GMP-produktion, slutförd GMP-produktion, påbörjad optimering av administrationen av CG01 i studier med stordjur samt godkänt patent i USA och Ryssland.

CombiGenes epilepsiprojekt närmar sig nu slutskedet av den prekliniska fasen. Resultaten från den nu påbörjade studien av optimerad administration av CG01 beräknas vara klara under sensommaren 2021. Vid ett positivt utfall innebär detta att de prekliniska långtidsstudierna inom toxikologi och biodistribution i stordjur kan inledas efter sommaren som planerat. Parallellt med studierna inom toxikologi och biodistribution kommer vi under hösten 2021 att genomföra kvalitetsanalyser av det GMP-producerade CG01-materialet som ska användas i den första studien i människa. Detta analysarbete kommer att pågå under större delen av hösten 2021.