Bolags- och aktieinformation

Bolagsinformation

Bolagsnamn: CombiGene AB (publ)
Affärsidé: CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.
VD: Jan Nilsson
Styrelseordförande: Bert Junno
Antal anställda: 7
Organisationsnummer: 556403-3818
Postadress: Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö
Besöksadress: Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö
Hemsida: www.combigene.com
Epostadress: info@combigene.com
Telefon: + 46 704 66 31 63

 

Aktien

Aktiekapitalet i CombiGene ska uppgå till lägst 990 000 kronor och högst 3 960 000 kronor fördelat på lägst 19 800 000 aktier och högst 79 200 000 aktier. Det finns ett aktieslag i CombiGene. Varje aktie medför lika rätt till CombiGenes tillgångar och vinst samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet är fem (5) öre.
CombiGenes aktiebok förs elektroniskt av Euroclear.
Aktienamnet är Combigene, kortnamnet är COMBI, och ISIN-koden SE0016101935

 

Största aktieägare

Tio största aktieägarna per 2021-12-30 Summa innehav Innehav %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 288 986 6,51 %
NORDQVIST, JAN IVAR 1 155 394 5,83 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 711 083 3,59 %
THOREN TILLVÄXT AB 494 894 2,50%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) 296 421 1,50 %
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NV, W8IMY 264 949 1,34 %
KURT, HAYRETTIN 250 075 1,26 %
OLSSON, PER MAGNUS 229 984 1,16 %
FERSTAD, ARNE 214 072 1,08 %
STENFORS, OLLE 200 000 1,01 %

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook