This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

 

Bolags- och aktieinformation

Bolagsinformation

Bolagsnamn: CombiGene AB (publ)
Affärsidé: CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar.
VD: Jan Nilsson
Styrelseordförande: Arne Ferstad
Antal anställda: 2
Organisationsnummer: 556403-3818
Postadress: Medicon Village, 223 81 Lund
Besöksadress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Hemsida: www.combigene.com
Epostadress: info@combigene.com
Telefon: + 46 704 66 31 63

Aktien

Aktiekapitalet i CombiGene ska uppgå till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor fördelat på lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Det finns ett aktieslag i CombiGene. Varje aktie medför lika rätt till CombiGenes tillgångar och vinst samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet är tio (10) öre.
CombiGenes aktiebok förs elektroniskt av Euroclear.
Aktienamnet är Combigene, kortnamnet är COMBI, och ISIN-koden SE0006288189.