Bekräfta och acceptera

VIKTIG INFORMATION

Du försöker besöka en webbplats som CombiGene AB (publ) har upprättat för publicering av dokumentation och information om dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ). För att få tillgång till ytterligare information ombeds besökare att bekräfta att följande information har lästs och att den accepteras.