This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Bekräfta och acceptera

VIKTIG INFORMATION

Du försöker besöka en webbplats som CombiGene AB (publ) har upprättat för publicering av dokumentation och information om dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ). För att få tillgång till ytterligare information ombeds besökare att bekräfta att följande information har lästs och att den accepteras.