This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Delårsrapport januari-juni 2015 för CombiGene AB (publ)

aug 20, 2015

FDA:s Advisory Committee rekommenderar enhälligt att Luxturna från amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics ska godkännas för behandling av en ovanlig form av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa
Läs mer >>

Nyheter och rapporter