This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

apr 18, 2019

”Denna information är sådan information som CombiGene är skyldigt att offentliggöra enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (Takeoverreglerna) och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 klockan 08.30 CET.”

Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com
Arne Ferstad (Styrelseordförande)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Läs mer >>

Nyheter och rapporter