This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene AB publicerar årsredovisning för 2018

apr 25, 2019

Av revisorns granskningsberättelse framgår följande:

Angående revisorns anmärkning i årsredovisning 2018

Revisorns kommentar
Under september 2018 genomfördes en unitemission. Då emissionsbemyndigandet till styrelsen inte omfattade teckningsoptioner utan endast aktier skedde unitemissionen på felaktig grund och därmed i strid med 8 kap. 42 § aktiebolagslagen. På extra bolagsstämma i oktober 2018 godkändes dock emissionen av teckningsoptionerna. När misstaget uppmärksammades agerade styrelsen omgående och kallade till extra bolagsstämma i oktober 2018, där även teckningsoptionerna godkändes. Bolaget belastades inte finansiellt av detta eftersom kostnaden ersattes av en rådgivare till bolaget.

Årsredovisningen >>

Nyheter och rapporter