This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Årsredovisning samt fullständiga beslutsförslag tillgängliga

mar 10, 2016

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 4 april 2016 finns nu tillgängliga. Detta pressmeddelande meddelar även en rättelse angående registrering av en insynspersons aktieinnehav.
Läs Pressmeddelandet >>
Läs Årsredovisning och fullständiga beslutsunderlag >>

Nyheter och rapporter