This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Affärsidé och Vision

CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer.

CombiGene har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.

CombiGenes vision är att utveckla genterapeutiska behandlingsmetoder som kan förbättra livet för miljontals människor världen över.