This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene – the gene therapy explorer

CombiGene har som målsättning att utveckla behandlingsmetoder som
kan förbättra livet för miljontals människor världen över.

Presentation, Aktiedagen i Lund 17 september

Till presentationen >>

Utveckling av nya behandlingsmetoder för neurologiska sjukdomar, med högre träffsäkerhet, bättre och färre biverkningar.

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.

EN STEG FÖR STEG BEHANDLING FÖR EPILEPSI

NORMALTILLSTÅND

Normal kommunikation mellan hjärnceller

NORMALTILLSTÅND

Normal frisättning av glutamat

EPILEPSIPATIENT

Förhöjd frisättning av glutamat

EPILEPSIPATIENT

Förhöjd kommunikation mellan hjärncellerna leder till sjukdom

EPILEPSIPATIENT

Identifiering av epileptiskt fokus

BEHANDLINGEN

Tillverkning av genvektor Adeno Associated Virus (AAV)

BEHANDLINGEN

DNA utbyte

-Viralt DNA tas bort
-Gener som kodar för NPY (Neuropeptid Y) och Y2 (Receptor för Neuropeptid Y) tillsätts

BEHANDLINGEN

Precisionsinjektion efter identifikation av epileptiskt fokus

BEHANDLINGEN

Läkemedlet injiceras i hjärnan och fäster till hjärnceller

BEHANDLINGEN

Hjärncellen ökar produktionen av NPY och Y2

BEHANDLINGEN

När NPY binder till sin receptor Y2, blir konsekvensen att cellen minskar glutamatfrisättningen

BEHANDLINGEN

Resutatet blir en normalisering av kommunikationen mellan hjärncellerna

Fokus för CombiGene är att ta fram en behandlingsmetod för de epilepsipatienter som inte kan hjälpas med dagens medicinska terapier.