CombiGene –
The gene therapy explorer

CombiGene är Nordens ledande genterapiföretag med ett projekt som närmar sig kliniska studier och ett projekt i tidig preklinisk fas. Genterapi har under de senaste åren haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Under samma period har CombiGene byggt upp en unik kunskapsposition i Norden. Bolagets kunnande spänner över genterapins alla centrala områden: virusvektorer, prekliniska studier inklusive biodistribution- och toxikologistudier, utveckling av GMP-klassade tillverkningsmetoder, uppskalning av produktionsvolymer och strategiskt regulatoriskt arbete.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Aktuell kursdata

Senaste nytt

BioStock intervjuar Martin Linhult, CombiGenes nya CMC-expert

BioStock har talat med den nyrekryterade CMC-experten Martin Linhult som, med sin långa erfarenhet av att ta läkemedel till marknaden, primärt kommer att fokusera på tillverkningsprocessen av CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Läs...

läs mer

Kalendarium

10-11 Februari Swiss Nordic Bio 2021

Swiss Nordic Bio is a high-level partnering and investor conference aimed at connecting healthcare innovations, investor and industry. The conference is the number one platform that gathers life science professionals from Switzerland and the Nordic countries under one...

läs mer

Presentationer

Aktuell kursdata

Senaste nytt

BioStock intervjuar Martin Linhult, CombiGenes nya CMC-expert

BioStock har talat med den nyrekryterade CMC-experten Martin Linhult som, med sin långa erfarenhet av att ta läkemedel till marknaden, primärt kommer att fokusera på tillverkningsprocessen av CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Läs...

läs mer

Kalendarium

10-11 Februari Swiss Nordic Bio 2021

Swiss Nordic Bio is a high-level partnering and investor conference aimed at connecting healthcare innovations, investor and industry. The conference is the number one platform that gathers life science professionals from Switzerland and the Nordic countries under one...

läs mer

Genevägen

Presentationer

CombiGene – Nordens ledande genterapiföretag

CombiGene bedriver för närvarande två genterapeutiska utvecklingsprojekt för behandling av läkemedelsresistent epilepsi respektive behandling av lipodystrofi, ett ovanligt medicinskt tillstånd av förändrad fettfördelning på kroppen.

CombiGene har idag väletablerade internationella nätverk med såväl läkemedelsindustri som akademi. Ambitionen är att etablera strategiska partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering av de två projekt som CombiGene för närvarande driver och att identifiera nya potentiella projekt inom intressanta områden där genterapi skulle kunna appliceras.

CG01 – EPILEPSIPROJEKTET

 Epilepsiprojektet förbereds för närvarande för säkerhetsstudier.

CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovationprogramme

LIPODYSTROFIPROJEKTET

 Det nya lipodystrofiprojektet befäster CombiGenes ställning som Nordens ledande genterapibolag.

CG01 – EPILEPSIPROJEKTET.

Epilepsiprojektet förbereds för närvarande för säkerhetsstudier.

CombiGene´s lead project CG01
has received funding from the European Union´s
Horizon 2020 researchand innovationprogramme

LIPODYSTROFIPROJEKTET

Det nya lipodystrofiprojektet befäster CombiGenes ställning som Nordens ledande genterapibolag.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook