CombiGene och Spark Therapeutics ingår exklusivt, globalt samarbets- och licensieringsavtal för genterapikandidaten CG01

Enligt avtalet kan CombiGene komma att erhålla upp till 328,5 miljoner USD plus royalties.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Aktuell kursdata

Senaste nytt

Kalendarium

Presentationer

Aktuell kursdata

Senaste nytt

Kalendarium

Genevägen

Presentationer

CombiGene på Aktiedagen samt artiklar i DI och Analysguiden

CombiGene på Aktiedagen samt artiklar i DI och Analysguiden

Intervjuer och presentationer 2021 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015 Se och lyssna på när Jan Nilsson presenterar CombiGene på Aktiedagen.https://www.youtube.com/watch?v=7IW7yZVAzIY Läs Analysguidens sammanfattning av presentationen...

Den 10 november presenterade vd Jan Nilsson CombiGene på Aktiespararna

Den 10 november presenterade vd Jan Nilsson CombiGene på Aktiespararna

Intervjuer och presentationer 2020 2021   2020   2019   2018   2017 Den 10 november presenterade vd Jan Nilsson CombiGenes utveckling under året och planer inför framtiden på Aktiespararnas digitala event. Om du inte hade möjlighet att följa presentationen live kan du...

CombiGene – Nordens ledande genterapiföretag

CombiGene bedriver för närvarande två genterapeutiska utvecklingsprojekt för behandling av läkemedelsresistent epilepsi respektive behandling av lipodystrofi, ett ovanligt medicinskt tillstånd av förändrad fettfördelning på kroppen.

CombiGene har idag väletablerade internationella nätverk med såväl läkemedelsindustri som akademi. Ambitionen är att etablera strategiska partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering av de två projekt som CombiGene för närvarande driver och att identifiera nya potentiella projekt inom intressanta områden där genterapi skulle kunna appliceras.

CG01 – EPILEPSIPROJEKTET

 Epilepsiprojektet förbereds för närvarande för säkerhetsstudier.

CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovationprogramme

LIPODYSTROFIPROJEKTET

 Det nya lipodystrofiprojektet befäster CombiGenes ställning som Nordens ledande genterapibolag.

CG01 – EPILEPSIPROJEKTET.

Epilepsiprojektet förbereds för närvarande för säkerhetsstudier.

CombiGene´s lead project CG01
has received funding from the European Union´s
Horizon 2020 researchand innovationprogramme

LIPODYSTROFIPROJEKTET

Det nya lipodystrofiprojektet befäster CombiGenes ställning som Nordens ledande genterapibolag.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook