CombiGene –
The gene therapy explorer

CombiGene är Nordens ledande genterapiföretag med ett projekt som närmar sig kliniska studier och ett projekt i tidig preklinisk fas. Genterapi har under de senaste åren haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Under samma period har CombiGene byggt upp en unik kunskapsposition i Norden. Bolagets kunnande spänner över genterapins alla centrala områden: virusvektorer, prekliniska studier inklusive biodistribution- och toxikologistudier, utveckling av GMP-klassade tillverkningsmetoder, uppskalning av produktionsvolymer och strategiskt regulatoriskt arbete.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Aktuell kursdata

Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB den 29 juni 2020

CombiGene AB höll idag, den 29 juni 2020, årsstämma i Lund. Årsstämman valde Filip Funk, advokat vid Fredersen Advokatbyrå, till stämmoordförande och protokollförare. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens...

läs mer

Lipodystrofi­­projekt uppnår betydande milstolpe

Detta är en artikel ur GeneVägen nummer två 2020. Läs hela GeneVägen här >> Covid-19-pandemin sveper över världen. Stora delar av sjukvårdens resurser koncentreras för närvarande till vården av covidsjuka och det läggs enorma forsknings­resurser på att utveckla...

läs mer

Aktuell kursdata

Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB den 29 juni 2020

CombiGene AB höll idag, den 29 juni 2020, årsstämma i Lund. Årsstämman valde Filip Funk, advokat vid Fredersen Advokatbyrå, till stämmoordförande och protokollförare. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens...

läs mer

Lipodystrofi­­projekt uppnår betydande milstolpe

Detta är en artikel ur GeneVägen nummer två 2020. Läs hela GeneVägen här >> Covid-19-pandemin sveper över världen. Stora delar av sjukvårdens resurser koncentreras för närvarande till vården av covidsjuka och det läggs enorma forsknings­resurser på att utveckla...

läs mer

Kalendarium

Genevägen

Presentationer

CombiGene – Nordens ledande genterapiföretag

CombiGene bedriver för närvarande två genterapeutiska utvecklingsprojekt för behandling av läkemedelsresistent epilepsi respektive behandling av lipodystrofi, ett ovanligt medicinskt tillstånd av förändrad fettfördelning på kroppen.

CombiGene har idag väletablerade internationella nätverk med såväl läkemedelsindustri som akademi. Ambitionen är att etablera strategiska partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering av de två projekt som CombiGene för närvarande driver och att identifiera nya potentiella projekt inom intressanta områden där genterapi skulle kunna appliceras.

CG01 – EPILEPSIPROJEKTET

 Epilepsiprojektet förbereds för närvarande för säkerhetsstudier.

CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovationprogramme

LIPODYSTROFIPROJEKTET

 Det nya lipodystrofiprojektet befäster CombiGenes ställning som Nordens ledande genterapibolag.

CG01 – EPILEPSIPROJEKTET.

Epilepsiprojektet förbereds för närvarande för säkerhetsstudier..

CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovationprogramme

LIPODYSTROFIPROJEKTET

Det nya lipodystrofiprojektet befäster CombiGenes ställning som Nordens ledande genterapibolag.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook