Styrelse

Aktieinnehavet är korrekt per 31 augusti 2017 och uppdateras varje år

Arne Ferstad

Arne Ferstad, född 1950, har bred erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, inklusive affärsutveckling och marknadsföring på internationell nivå. Han har varit ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna, President för EMEA Baxter Renal Division, chef för Baxters bioscience-affärer i Asien samt haft flera ledande positioner inom Baxters R&D. Han har även varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.

Styrelseordförande, (beroende)
Innehav: 235 770

Morten Albrechtsen

Född 1964, har lång erfarenhet av CNS-läkemedelsutveckling inklusive läkemedel mot Alzheimers sjukdom (för bolaget Enkam), depression (Boehringer Ingelheim), missbruk (Nycomed/Saniona), smärtkontroll (Nycomed), sömnlöshet (Blake Insomnia Inc. / Sleep) och stroke (Boehringer Ingelheim, Enkam). Hans erfarenhet spänner från preklinisk och klinisk utveckling till regulatory affairs och kommersialisering, och den omfattar både biologiska produkter och småmolekyler.

Stämmovald ledamot, (o
beroende)
Innehav: 36 400

Susana Ayesa Alvarez

Susana Ayesa Alvarez, född 1970, Fil. Dr. organisk kemi vid Stockholms universitet, med lång och bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Susana har arbetat på stora läkemedelsbolag som Pharmacia & Upjohn, Johnson & Johnson och på större Biotechbolag som Medivir AB. Hon har en gedigen erfarenhet av preklinisk läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling men har också som styrelseledamot erfarenhet av klinisk utveckling och kommersialisering.

Stämmovald ledamot, (oberoende)
Innehav: noll

Peter Nilsson

Peter Nilsson, född 1970, är utbildad civilekonom och auktoriserad revisor som tidigare har varit delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. För närvarande är Peter Nilsson verksam som CFO i Rotorbulk-koncernen, vilken även är känd som Finja.

Stämmovald ledamot (beroende)
Innehav: 191 787

Lars Thunberg

Lars Thunberg, född 1966, är en av medgrundarna av CombiGene och var även dess styrelseordförande under perioden aug 2013 till okt 2014. Han är utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet och Lunds Universitet, samt styrelseordförande för ett antal bolag, bl a VA Automotive AB (publ) som är noterat på NASDAQ First North.

Stämmovald ledamot (b
eroende)
Innehav: 3 006 466