CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Styrelse

Aktieinnehavet är korrekt per 12 december 2018 och uppdateras varje år

Arne Ferstad

Styrelseordförande, invald 2014. (född 1950)
Utbildning och erfarenhet : Arne Ferstad, Marknadsekonom CEDEP , INSEAD, har bred erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, inklusive affärsutveckling och Marknadsföring på internationell nivå. Han är verkställande direktör och Director för Ankor Consultants Ltd. Han har tidigare varit ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna, President för EMEA Baxter Renal Division, chef för Baxter bioscience-affärer i Asien samt haft flera ledande positioner inom Baxter R&D. Arne har även varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.
Pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Ankor Consultants Ltd. Styrelseledamot i Peptonic medical AB (publ) och Clinical Laserthermia Systems AB (publ).
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Cline Scientific AB och Neurovive Pharmaceutical AB (publ). Styrelseordförande i AroCell AB, Medfield Diagnostics AB (publ) och Aggancio Research AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Ankor Consultants Ltd.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 1 000 906 aktier och 140 454 teckningsoptioner TO 2.

Morten Albrechtsen

Styrelseledamot, invald 2014. (född 1964)
Utbildning och erfarenhet : Morten Albrechtsen har lång erfarenhet av CNS-läkemedelsutveckling inklusive läkemedel mot Alzeimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och depression (för bolaget Enkam), smärtkontroll (Boehringer Ingelheim), smärtkontroll (Nycomed), sömnlöshet (Zleepax) och stroke (Boehringerr Ingelheim, Enkam). Mortens erfarenheter spänner från Preklinisk och klinisk utveckling till Regulatory Affairs och kommersialisering, och den omfattar både biologiska produkter och småmolekyler.
Pågående uppdrag: VD i FluoGuide ApS, VaccImmune IVS, VaccImmune Europe IVS och Wexotec ApS. Styrelseordförande i RetiPharma IVS. Styrelseledamot i webequ IVS.
Tidigare uppdrag: VD i Nocitech ApS, Enkam Pharmaceuticals A/S, Nanovi A/S och NR Holding JUN-2010 ApS. Styrelseordförande i SUMA Care ApS och Pulmotrace ApS. VD och styrelseledamot i Innocc ApS, Panion Animal Health AB och Komplementar Appium Partners IVS. Styrelseledamot i Appium Partners P/S.
Ägare och verksam i följande bolag: Wexotec ApS, webequ IVS, RetiPharma IVS, FluoGuide ApS, VaccImmune IVS, Isanan Pharma IVS, och Nanovi A/S.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 36 520 aktier

Susana Ayesa Alvarez

Styrelseledamot, invald 2017. (född 1970)
Utbildning och erfarenhet : Susana Ayesa Alvarez är Fil. Dr. organisk kemi vid Stockholms universitet, med lång och bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Susana har arbetat på stora läkemedelsbolag som Pharmacia & Upjohn, Johnson & Johnson och på större Biotechbolag som Medivir AB. Hon har en gedigen erfarenhet av preklinisk läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling men har också som styrelseledamot erfarenhet av klinisk utveckling och kommersialisering. Hon har varit styrelseledamot i Medivir AB (2013-2016) där hon har deltagit i FoU-utskottsarbete sedan 2014 och i ACES-SFFS (2014-2017), en ideell förening av spanska forskare i Sverige. För närvarande är Susana verksam som Quality Control and Microbiology Manager i Johnson & Johnson Vision. Susana har publicerat flera vetenskapliga artiklar och är meduppfinnare till ett stort antal patentansökningar, varav merparten är beviljade.
Inga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Medivir Aktiebolag.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 4500 st aktier, och 600 st CombiGene subscription rights

Peter Nilsson

Styrelseledamot, invald 2014. (född 1970)
Utbildning och erfarenhet : Peter Nilsson är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och auktoriserad revisor som tidigare varit delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde börsrevisioner inför listning på NGM-börsen. Peter var också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med tyngdpunkt på förvärv och due diligence. För närvarande är Peter verksam som CFO, med fokus på strategi- och affärsutveckling, i Rotorbulk koncernen, vilken även är känd som Finja.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i PN Finanskonsult AB och styrelseordförande i Åhus Åkeri AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i VA Automotive AB (publ).
Ägare och verksam i följande bolag: PN Finanskonsult AB.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 679 967 aktier och 90 662 teckningsoptioner TO 2.

Lars Thunberg

Styrelseledamot, invald 2006. (född 1966)
Utbildning och erfarenhet : Lars Thunberg är en av grundarna av CombiGene och var även dess styrelseordförande under perioden augusti 2013 till oktober 2014. Han är utbildad Fil.kand (civilekonom) vid Stockholms Universitet och Lunds Universitet.
Pågående uppdrag: styrelseordförande Panion Animal Health samt styrelsemedlem i M & L Industriförvaltning.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Högskolan Kristianstad Holding AB, Högskolan Kristianstad Uppdrag AB, Estrids Fastighet Hässleholm AB. Styrelseordförande i aXimed AB (publ), aXichem AB (publ), Camito Sweden AB, VA Automation i Hässleholm AB, SwePart verktyg i Tyringe AB, VA International AB, Ningbo Modern Tool , MV HK LTD. Styrelseledamot i VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB, VA Engineering i Hässleholm AB, Hardmesch AB, VA Personal AB,
Ägare och verksam i följande bolag: Panion Animal Health AB samt M & L Industriförvaltning.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : 3 772 351 aktier samt 199 980 teckningsrätter (Combi TO 2) som innehas via kapitalförsäkring.