CombiGenes forskning väcker internationell uppmärksamhet

CombiGenes forskning kring de antiepileptiska egenskaperna hos neuropeptid Y och Y2-receptorn väcker internationell uppmärksamhet. Idag, den 29 augusti 2018, presenterar doktoranden Esbjörn Melin resultaten från den prekliniska långtids- studie som CombiGene...

CombiGenes VD Jan Nilsson presenterar CombiGenes framgångar under 2018

CombiGene har haft ett framgångsrikt 2018. I januari inledde företaget ett samarbete med brittiska CGT Catapult för utveckling av tillverkningsmetod av CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi. I februari presenterades finala prekliniska data från Bolagets...

CombiGene offentliggör prospekt avseende företrädesemission

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen den 22 augusti 2018 beslutade om (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31,0...

Delårsrapport Januari – juni 2018

Till rapporten >> Nyheter och rapporter Biostock uppmärksammar CombiGene 17 september, 2018 Företagspresentation på Aktiedagen 11/9 11 september, 2018 Analysguiden sätter motiverat värde för Combigene till 2,10 kronor efter nyemissionen 11 september, 2018 CombiGene...

Senior Project Manager pre-clinical

Vi söker en Senior Projektledare som har gedigen erfarenhet inom genterapi. Vi ser gärna att du också har kunskap inom läkemedelsutveckling och process utveckling av produktionsprocesser. Läs mer om tjänsten här >> Nyheter och rapporter Biostock uppmärksammar...

CombiGene tar Medicon Village till toppen

När CombiGene nyligen beviljades € 3,36 miljoner i fas 2-anslag från Horizon 2020 innebar det att Medicon Village, forskningsbyn i Lund där CombiGene har sitt säte, har en högre andel fas 2-vinnare bland medlemsföretagen än någon annan forskarpark i Europa. Läs mer i...

CombiGene deltog i positivt möte med europeiska läkemedelsmyndigheten

All utveckling av nya och unika behandlingsterapier för människor såväl som för djur kräver ett nära samarbete med de myndigheter som i slutändan avgör om produkten ska godkännas för försäljning. Läs mer >> Nyheter och rapporter Biostock uppmärksammar CombiGene 17...

Genevägen #2 2018

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen. Nr 2 2018 >> Nyheter och rapporter Biostock uppmärksammar CombiGene 17 september, 2018 Företagspresentation på...