Nyemissionen registrerad

CombiGene AB genomförde under februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader. Läs mer >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya...

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2018 kl. 14.30 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas. Läs mer >> Rösträttsfullmakt >> Nyheter och...

Genevägen #1 2018

Läs bland annat om hur CombiGene tar nästa stora steg mot kliniska försök Läs Genevägen på svenska >> Read Ingeneious (in english) >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för...

CombiGenes emission tecknades till 22,5 procent

Den företrädesemission som CombiGene AB genomfört under perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades till 22,5 procent, varav 79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,3...

Stockpicker intervjuar vd Jan Nilsson 22/2

Läs intervju >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi 14 juni, 2018 CombiGene deltog i positivt möte med europeiska...