Nyhetsbrev

Följ vad som händer på CombiGene.
Prenumerera på våra nyheter.

 Villkor
De uppgifter du lämnar till CombiGene AB behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

CombiGene kommer att spara och använda de personuppgifter du lämnar för att kunna skicka information till dig.

CombiGene är personuppgiftsansvarig. CombiGene kan komma att dela dina personuppgifter med CombiGenes leverantörer av nyhetsbrevstjänsten.

Du har rätt att enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) en gång/kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som CombiGene behandlar och hur CombiGene behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt GDPR begära rättelse i fråga om personuppgifter som CombiGene behandlar om dig.