VD Jan Nilsson tecknar aktier i pågående nyemission

Feb 17, 2017

Jan Nilsson, VD i CombiGene AB (publ), har tecknat 25 000 aktier i bolagets pågående företrädesemission.
Läs mer >>