”Uppenbarligen har FDA stor tilltro till genterapins möjligheter” Intervju med Jan Nilsson

Sep 4, 2018

”Under 2018 kommer CombiGene tillsammans med CGT Catapult att driva processutvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 för att under 2019 påbörja de regulatoriskt obligatoriska biodistributions- och toxikologistudierna.” — Jan Nilsson, vd CombiGene