CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Söndagsintervjun i BioStock 25/2: Jan Nilsson »Potentialen i genterapin är fantastisk«

Feb 26, 2018

”»Genterapi står inför sitt genombrott och är ett av de terapiområden som vuxit snabbast de senaste åren och attraherar oerhört mycket kapital i världen för tillfället.« – Jan Nilsson, VD, CombiGene.”

Läs intervjun >>