Presentation på Aktietorget i Stockholm 9/2 2017

Feb 2, 2017

Med VD Jan Nilsson och Casper René Götzsche.