Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Stockholm

Nov 15, 2017

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Stockholm den 13 november 2017