Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Göteborg 27/11

Nov 28, 2017

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Göteborg den 27 november 2017